Filmer & Spel

Filmer och Spel om och för mångfald och jämställdhet i arbetslivet

filmerspel

Check-it out

Ett frågespel om diskriminering som passar såväl den ideella föreningen som arbetesgruppen. Spelet underlättar gruppdiskussioner och kunskapspridning. Samtidigt som det är ett sällskapsspel. Framtaget av Allt om Jämställdhet och SISU idrottutbildarna.

Handisam har tagit fram ett tillgänglighetsspel

Handisam har tagit fram ett tillgänglighetsspel, se http://www.handisam.se/upload/tillganglighetsspelet.pdf

“Mångfaldsspelet” ett kortspel för diskussioner

“Mångfaldsspelet” ett kortspel för diskussioner. Beställs av företaget Euroquality.